K Yetki Belgeleri tanımı ve başvurular


AAA

K Yetki Belgesi

K Yetki belgesi, yurt içi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

K1 Yetki belgesi: K1 yetki belgesi yurt içinde, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

K2 Yetki belgesi: K2 yetki belgesi yurt içinde, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, hususi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak şahıslara, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

K3 Yetki belgesi: K3 yetki belgesi, yurt içinde ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.