E Yetki Belgeleri (arşiv)


AAA

E Yetki Belgesi

E Yetki belgesi, ticari amaçla yolcu ve eşya taşımacılığı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

E1 Yetki belgesi: E1 belgesi, yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

E2 Yetki belgesi: E2 belgesi, yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.

11.06.2009 tarihi itibariyle son halini alan, Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle yürürlükten kaldırılmıştır.