E1 Yetki Belgesi tanımı


AAA

E1 Yetki Belgesinin tanımı, başvuranlarda ve araçlarda aranan şartlar

E1 Yetki belgesi, ticari amaçla yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belge türüdür.

E1 yetki belgesi almak için başvuranların;

1) İlgili kamu kurum ve kuruluşun adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli ticari otobüs olmak üzere toplam 100 adet koltuk kapasitesi ile 60 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,

2) Düzenli yolcu taşımacılığı yapacak E1 yetki belgesi sahibinin veya acentesinin seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarında en az bir tane müstakil yolcu terminaline veya terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerden yeterli bir alanın kullanım hakkına,

3) Düzenli yolcu taşımacılığı yapacak E1 yetki belgesi sahibinin, ara duraklarda taşımacının yolcu alıp taşıta bindirebilmesi için taşımacının kendisine veya acentesine ait yolcuların asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yere sahip olması şarttır.

E1 yetki belgesi sahipleri uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunamazlar.

E1 yetki belgesi sahipleri, yurtiçi ve uluslararası taşımalarda, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler.

11.06.2009 tarihi itibariyle son halini alan, Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle yürürlükten kaldırılmıştır.