D Yetki Belgeleri tanımı ve başvurular


AAA

D Yetki belgesi, otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

D1 Yetki belgesi: D1 belgesi, tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

D2 Yetki belgesi: D2 belgesi, tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

D3 Yetki belgesi: D3 belgesi, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurtiçinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir.

D4 Yetki belgesi: D4 belgesi, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenmez.