R Yetki Belgeleri tanımı ve başvurular


AAA

R Yetki Belgesi

R türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

R1 yetki belgesi: R1 belgesi, yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara verilir.

R2 yetki belgesi: R2 belgesi, uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara verilir.