B Yetki Belgeleri tanımı ve başvurular


AAA

B Yetki belgesi:

Otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

B1 Yetki belgesi: B1 belgesi, otobüsle tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

B2 Yetki belgesi: B2 belgesi, otobüsle tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

B3 Yetki belgesi: B3 belgesi, otobüsle sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşımak üzere uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.