T Yetki Belgeleri tanımı ve başvurular


AAA

T Yetki Belgesi

T türü yetki belgesi, terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır:

T1 yetki belgesi: T1 belgesi, büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilir.

T2 yetki belgesi: T2 belgesi, büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilir.

T3 yetki belgesi: T3 belgesi, eşya terminali işletmeciliği yapacaklara verilir.