G Yetki Belgeleri tanımı ve başvurular


AAA

G Yetki Belgesi

G Yetki belgesi, ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

G1 Yetki belgesi: G1 belgesi, yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir.

G2 Yetki belgesi: G2 belgesi, uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir

G3 Yetki belgesi: G3 belgesi, yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir.

G4 Yetki belgesi: G4 belgesi, uluslararası ve yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir.