M Yetki Belgeleri tanımı ve başvurular


AAA

M Yetki Belgesi

M türü yetki belgesi, tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

M1 yetki belgesi: M1 belgesi, iliçi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.

M2 yetki belgesi: M2 belgesi, yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.

M3 yetki belgesi: M3 belgesi, uluslararası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.