C Yetki Belgeleri tanımı ve başvurular


AAA

C Yetki Belgesi

C Yetki belgesi, uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

C1 Yetki belgesi: C1 belgesi, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir.

C2 Yetki belgesi: C2 belgesi, ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.

C3 Yetki belgesi: C3 belgesi, ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.