Yetki belgeleri ücretleri


AAA

Yetki belgeleri ücretleri

KTY - 7. KISIM / BİRİNCİ BÖLÜM
MADDE 80- Belge ücretleri
(1) Bakanlıkça verilecek yetki belgeleri ve taşıt kartlarından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Ücret Tablosunda belirtilen ücretler alınır. Ücreti alınmadan yetki belgeleri ve taşıt kartları verilmez. Yetki belgesinin yenilenmesinde ve zayiinde ücretin % 15'i alınır. Unvan, adres ve bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası değişikliğinden dolayı süresi bitmeden yenilenen yetki belgelerinden ve bu belgelere ait taşıt kartlarından ücret alınmaz.
(2) Yetki belgesi sahiplerine ait şube/şubeler için düzenlenen belgelerden ücret alınmaz.
(3) Belge ücretleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. 
(4) Düzenlenme işlemi tamamlanmış olan belge ücretleri iade edilmez ve geri ödenmez.

2009 yılı ücretleri

2010 yılı ücretleri

2011 yılı ücretleri

2012 yılı ücretleri

2013 yılı ücretleri

2014 yılı ücretleri

2015 yılı ücretleri

2016 yılı ücretleri

2017 yılı ücretleri

2018 yılı ücretleri

Yetki belgesinin yenilenmesi, değiştirilmesi ve ek sürelere ilişkin maddeler

Detaylar için tıklayınız