NACE Kodu nedir, Kim verir, Nasıl sorgulanır ve öğrenilir, Tehlike sınıfı nasıl belirlenir ?


AAA

NACE 6'lı Kod Sorgulaması

NACE Kodu Nedir ?

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE); Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bir süredir NACE kodlarını kullanmaktadır.

Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC) ile ilişkisinden dolayı NACE, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından çok önemli bir araçtır.

NACE Kodunun metodolijisi nasıldır, kod nereden ya da ne şekilde öğrenilir ?

Nace Kodunuz işyeri SGK sicil numaranızın 2. hanesinden (sonraki) başlayarak 3,4,5,6,7 ve 8. haneleridir. Yani 4 veya 6 haneli bir kodunuz olacaktır. Örneğin;
13.10 - İplik için hazırlanan doğal ve sentetik pamuk elyafı imalatı (Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi)
13.10.12 - Pamuk ipliği imalatı; gibi
Kodlarla ilgili arama yapılırken düşünce; aynen yukarıdaki şekilde olmalıdır.

Nace kodunuzu öğrenmenin diğer bir yöntemi ise;

Örneğin: İstanbul Ticaret Odasına Kayıtlıysanız; www.ito.org.tr / web ana sayfasından;

Sırasıyla; "Tescil İlan Kuruluş / Sicil kayıtlarını" Tıklayınız ve Sicil kayıtları altında yer alan arama kriterlerinden birisiyle firmanıza ait kayıtlara ulaşınız. Firma Detay'ı sayfasında NACE kodunuzu bulacaksınız.

Vergi Sisteminde ise; Nace kodları ile Maliye Bakanlığının belirlediği vergi kodları aynıdır. İnternet vergi dairesi sisteminden alınan Barkodlu Vergi Levhasında ana faaliyet kodları bölümünde yazılan kod, aynı zamanda nace kodudur.

Eğer ki NACE kodunuzu kendi imkanlarınızla bulamazsanız, muhasebecinize danışınız ya da müşteri temsilcilerimizden DESTEK ALINIZ!

NOT: Genellikle vergi sisteminde ve SGK nezrinde kayıtlı NACE kodları uyuşmayabilir ya da firmanız için belirlenmiş olan NACE kodunun iş kolunuzla alakası da olmayabilir. Böylesi bir durumla karşı karşıyasanız; derhal TOBB' a başvurarak olması gereken NACE kodu düzeltme talebinde bulunmalısınız. Aksi halde 6331 saylı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında ciddi sorunlarla ve cezai müeyyidelerle muhatap kalabilirsiniz.

NACE kodunuzun ne olması gerektiği ya da doğruluğunu mu teyit etmek istiyorsunuz ?

Bu konuda doğal olarak TOBB' un hazırlamış olduğu " Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi " yegane kılavuzunuzdur. Rehberi indirmek ya da görüntülemek için TIKLAYINIZ!

NACE sözlüğü de diyebileceğimiz, meslek kodlarının alt iş kollarıyla birlikte tanımlanmış olduğu excel listesi için TIKLAYINIZ!

İşyeri Tehlike sınıfı nasıl öğrenilir ?

Nace kodunuzu öğrendiğimize göre sıra işyerinizin tehlike sınıfını öğrenmeye geldi!...
Tehlike sınıfı Bakanlığın yayınladığı tehlike sınıfları tebliğine göre belirlenmektedir. Buraya tıklayarak tebliği indirebilirsiniz ve liste içinde kodunuzu aratarak tehlike sınıfınızı öğrenebilirsiniz.

NACE Kodunu Kim Belirliyor ?

NACE Kodu, 19.1.2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan Odalarda/Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması hakkındaki yönetmeliklerin 03.06.2012 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış değişik geçici 3üncü maddeleri uyarınca, bağlı oda ve borsa üyelerinin faaliyet kodlarının ve buna bağlı olarak meslek gruplarının belirlenmesi görevi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) verilmiştir.

Tehlike sınıfı kaça ayrılmaktadır ?

İşyerleri tehlike sınıfına göre 3′e ayrılmaktadır.
Çok Tehlikeli
İnşaat, maden, tersane vb. işlerin yapıldığı işyerleri
Tehlikeli 
İmalat, kesme, boyama, servis vb. işlerin yapıldığı işyerleri
Az Tehlikeli 
Büro hizmetleri, gıda, perakende alışveriş vb. işyerleri

Yukarıdaki gibi örnekler verebiliriz ancak, mutlaka tebliğe bakılarak karar verilmelidir.

İş Güvenliği Uzmanlığı üç sınıfa ayrılmaktadır. İlk belge alındığında C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak başlanır. C sınıfında 3 yıl çalıştığını belgeleyip, eğitim ve sınav ile B sınıfı belge almaya hak kazanılır. Daha sonrasında ise 4 yıl çalıştığını belgeleyip eğitim ve sınavda başarılı olan B sınıfı uzmanlar, A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak iş hayatına devam ederler.

Hangi Uzman Hangi Tehlike sınıfındaki işyerinde görevlendirilir?
Çok Tehlikeli
A Sınıfı – B Sınıfı
Tehlikeli
A Sınıfı – B Sınıfı – C Sınıfı
Az Tehlikeli
A Sınıfı – B Sınıfı – C Sınıfı uzmanlardan herhangi biri