Yolcu taşımacılığında kurallar ve yolcu hakları


AAA

KTY / Karayolu Taşıma Yönetmeliği
DÖRDÜNCÜ KISIM
Taşıma Düzeni

İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar

Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 43- (1) Yetki belgesi sahipleri, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu,  eşya ve kargoyu güvenli bir şekilde taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdürler.

 

TC Ulaştırma Bakanlığı'nın bu konuda yayımlamış olduğu sunu için;

Tıklayınız