K2 belgesinde, araçların ticari veya hususi olup olmaması hakkında


AAA

K2 Belgesi tanımında en sık rastlanan çelişki:

SORU: K2 Belgesi kapsamına giren araçlar hangileridir, ruhsatta ne yazmalıdır. Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş araç ne ifade ediyor?

CEVAP: K2 Belgesi kapsamına giren araçlarda ticari şartı aranmaz, ihtiyaridir. Hususi veya ticari yazabilir, aracın ruhsatında cinsi yazan yerde “kamyonet” veya “kamyon” açıklamasının bulunması, yük taşımaya mahsus ve firmaya kayıtlı olması aracın K2 Yetki Belgesi kapsamına girmesi için yeterlidir. 11.06.2009 tarihinden önceki Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde K2 yetki belgesinin tanımı:

Eskisi: 
"Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir." şeklindeyken, aşağıda gösterilen tanımlama yönünde değiştirilmiştir.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Başlangıç ve Temel Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM

Temel Hükümler

Yetki belgesi türleri
MADDE 6-  (8) K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
b) K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
c) K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,
   verilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşıma Unsurları
Taşıtlar, Terminaller ve Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler
BİRİNCİ BÖLÜM
Taşıtlar

Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımalarda kullanılacak taşıtların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. Buna göre;
b) Eşya ve kargo taşımalarında;

5) K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir.

  • K2 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler.
  • K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir.
İlgili konular
NACE Kodu nedir, Kim verir, Nasıl sorgulanır ve öğrenilir, Tehlike sınıfı nasıl belirlenir ? , Kanunlar - Yönetmelikler , Ulaştırma Bakanlığı bölgeler ve iletişim bilgileri , Yetki belgeleri ücretleri , KDGM - Yürürlükteki genelgeler , SRC Belgesi, ODY Belgesi, ÜDY Belgesi Hakkında Detaylar , Psikoteknik belgesi hakkında , Taşıma işlerinde istihdam edilenler , Taşımacının sorumlulukları , Taşımacılıkta gönderenin, yolcunun, şoför ve diğer personelin sorumluluğu , Yolcu taşımacılığında kurallar ve yolcu hakları , Yolcu taşımacılığı sektöründe sigorta mevzuatı , Yetki belgesine başvuruda önemli detaylar , Yetki belgelerinin verilmesi , Asgari kapasite şartının kaybedilmesi ve buna ilişkin kurallar , Yetki belgesinin yenilenmesi, değiştirilmesi, ek sürelere ilişkin maddeler , K2 belgesinde, araçların ticari veya hususi olup olmaması hakkında , Hangi araçlarla yapılan taşımalar ve sürücüleri yönetmelik kapsamı dışındadır , Finansal kiralama kapsamında sağlanan araçlara ilişkin hükümler , Verilen yetki belgeleri sayılarında ki son durum , KUGM - Denetim sonucu verilen idari para cezaları , 4925 sayılı KTK - 2014 Yılı idari para cezaları ve miktarları , 4925 sayılı KTK - 2013 Yılı idari para cezaları ve miktarları , 4925 sayılı KTK - 2012 Yılı idari para cezaları ve miktarları , 4925 sayılı KTK - 2011 Yılı idari para cezaları ve miktarları , 4925 sayılı KTK - 2010 Yılı idari para cezaları ve miktarları , 4925 sayılı KTK - 2009 Yılı idari para cezaları ve miktarları , Araç muayene ücretleri - 2012 / muayene istasyonları adresleri , Maddi hasarlı trafik kazalarında tespit tutanağı ve açıklamalar , WEB sayfalarımızda kredi kartıyla yapılan işlemlerde ki güvenlik önlemi

AB UYUM GROUP bilgisi ve müsaadesi dışında alıntı yapılamaz, tespiti halinde hukuki yaptırımlarda bulunulacaktır.
BİLİŞİM SUÇLARI HK.