Psikoteknik Değerlendirme Belgesi Hakkındakiler ve Belgelendirme Hizmeti Satın Alma


AAA

           psikiyatrik muayene

Psikoteknik Nedir: Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir. Başka bir deyişle psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir inceleme ve değerlendirme yöntemidir. Psikoteknik, fizyolojik ve psikolojik yöntemlerle çalışanı değerlendirir. Amacı bireyi elemek değil, yeteneklerine uygun işe yönlendirmek böylece meslek hastalıkları, iş kazaları ve uyumsuzlukları azaltmak, önlemektir.

Sürücülerde Psikoteknik Değerlendirme: Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.); psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.

Psikoteknik Değerlendirme Mevzuatı içinde: Değerlendirme yapacak kuruluşların nitelikleri, aranan kriterler, muayenin usul ve esasları, sürücü adaylarında aranan şartlar ile sürücülere uygulanacak testlerin içeriği, süresi ve değerlendirme raporu gibi konulara açıklık getirilmiştir.

Uygulama:
1.  aşama:
Psikoteknik Değerlendirmede, sürücü önce uygulamayla ilgili bilgilendirilir ve psikolog eşliğinde mevzuata uygun sistem ve yazılımlar kullanılması suretiyle teste alınır
2. aşama: Testi takiben psikiyatri uzmanı doktor tarafından yapılacak olan muayenedir ki bunu müteakiben, doktorun vereceği rapor il sağlık müdürlüğünce görülür ve onaylanır. Sonucunda Psikoteknik Değerlendirme Kartı düzenlenerek raporla birlikte hak sahibine verilir.

Testin süresi ve sonucu: Sürücülere uygulanan testin süresi ortalama bir saattir. Testin bitiminde sonuç anında öğrenilebilir.

Psikoteknik raporu ve kartı: Sürücüye uygulanan test ve psikiyatrik muayeneden sonra elde edilen bulgular ve uzmanın görüşünü belirtir rapor, onaylanmak üzere il sağlık müdürlüğüne sunulur. Aynı zamanda sürücü için ehliyetle aynı boyutlarda ve yapılan değerlendirmenin özetini tanımlayan bilgilerin olduğu plastik kartın basımına başlanır. En sonunda il sağlık müdürlüğünden onaylanmış "psikoteknik değerlendirme belgesi" başvuru sahibine teslim edilir. Denetim anında il sağlık müdürlüğünden onaylı olarak alınan ve teslim edilen raporun sunulması şarttır.

İstenilen belgeler ve deneyim şartı: Merkezimize gelirken yanınızda, yeni çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf, sürücü belgesi ile TC kimlik numarası işlenmiş nüfus kağıdının fotokopisi gerekmektedir. Sistem üzerinde yapılacak testte sürücülerden bilgisayar kullanma deneyimine yönelik herhangi nitelik aranmaz.

Psikoteknik değerlendirme testi, muayenesi, raporu, yönetmelik maddelerine ilişkin daha fazla detayı, alttaki linklerden veya diğer sayfalarımızdan inceleyebilirsiniz.

Psikoteknik değerlendirmenin tanımı

Psikoteknik değerlendirme gerektiren haller

Değerlendirmede uygulanan testler

Psikoteknik değerlendirmenin uygulaması

Ruh sağlığı açısından sürücü davranış analizi

Psikoteknik deperlendirme mevzuatı (4 sayılı cetvel)

Psikoteknik Değerlendirme Belgesi almak istiyorum.

Psikoteknik Değerlendirme Belgesi almak için; altta yer alan "hizmet talep formu"nu doldurarak bize doğrudan başvurabilirsiniz. İndirimli bedellerimizden faydalanarak belgelere sahip olmak isterseniz, yine altta yer alan "sepete ekle" linkini kullanınız ve "interaktif hizmet yönergelerini" izleyeniz.