Firma Bilgilerinde ki Değişikliğin Beyanı Hizmeti


AAA

Değişikliklerin bildirilmesi yükümlülüğü hakkında yorumumuz:

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yetki belgesini aldıktan sonra ya da ileri bir tarihte unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu önele uymayan taşımacı (5) uyarma cezasıyla, cezalandırılır. 2015 yılı için bir uyarmanın karşılığı 90,-TL dır ki, toplamda 450,-TL cezai müeeyide demektir. Portal sayfalarımızda daha detaylı olarak inceleme imkanı bulabileceğiniz bu tür idari yaptırımlar, yetki belgesinin iptaliyle son bulmaktadır.

Gerçek ya da tüzel vergi mükellefi taşımacı, yönetmeliğe aykırı davranışı neticesinde almış olduğu uyarma türünde ki idari yaptırım cezalarını 90 gün içinde para cezasına çevirtmeli ve ödemelidir. Aksi halde 90 gün içinde kaldırılmadığı için kalıcı hale gelen ve toplamında 50 uyarma cezasına ulaşanların yetki belgesi, Bakanlık tarafından iptal edilir.

Karayolu Taşıma Kanunu; adı üstünde bu bir KANUNDUR. Yasa kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi olarak, "Konusunda Türkiye'nin ilki ve en başarılısı" AB UYUM GROUP'u seçmekle, gıyabınızda yayımlanan ve sizi birebir ilgilendiren yönetmelik maddelerinden, tebliğlerden, genelgelerden endişelenmenize ve işkaybı yaşamanıza gerek yok. Bize ulaşmanız ve sorumluluğunuzu bize devretmeniz halinde çözüm ortağınız olmaya hazırız.

 

Bu konuda hizmet satın almak istiyorum!..

Telefonla, faksla, ofislerimizi ziyaret ederek veya "Hizmet Talep Formu"nu doldurarak bize doğrudan başvurabilirsiniz. 

AB UYUM GROUP'a başvurunuzu yaptıktan sonra ki süreçte, belgelendirme hizmetiniz yönünde sizden isteyeceğimiz belgeler, dilekçe ve orjinal formlar, resimli ve detaylı doldurma kılavuzları ile belgelerin ve hizmetin fizibilitesine ilişkin tüm maaliyetler, detaylarıyla tarafınıza iletilecektir. Hizmet süresince firmanızla ilgilenecek olan müşteri temsilciniz her an klavye ve telefonunuza olan uzaklığınız kadar yakın olacak ve sizi yönlendirecektir.

AB UYUM GROUP ihtiyaç duyulan anda belgelendirme hizmeti verdiği gibi, daimi müşavirlik hizmeti de vermektedir.

 

 

KTY / Karayolu Taşıma Yönetmeliği
DÖRDÜNCÜ KISIM
Taşıma Düzeni
İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar
Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 43-
 (21) Yetki belgesi sahipleri, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde, bu hallerin gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde Bakanlığa yazılı bilgi vermek ve yetki belgeleri, varsa taşıt belgeleri ve taşıt kartlarının asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.
(22) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
(23) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihte Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Aksi halde, değişiklik bildirilinceye kadar, değişiklik öncesi Bakanlığa bildirilmiş temsil ve/veya ilzama yetkili şahısların taleplerine göre iş ve işlemler gerçekleştirilir.

ALTINCI KISIM
Denetim ve Tutanaklar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer İdari Yaptırımlar
Uyarma
MADDE 76
- (1) Bu Yönetmeliğin;
n) 43 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, dokuzuncu, onbirinci, onaltıncı, onyedinci, ondokuzuncu, yirmiikinci ve yirmiyedincı fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 5 uyarma; beşinci ve onuncu fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 2 uyarma; yedinci, yirminci, yirmibeşinci ve yirmialtıncı fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 10 uyarma; yirmisekizinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma verilir.