Psikoteknik Değerlendirmenin Uygulaması


AAA

psikoteknik değerlendirme

Psikoteknik Değerlendirme sürücüler için beş yılda bir yenilenir.

 

PC Tabanlı Psikoteknik Değerlendirme Test Cihazı

Psikoteknik değerlendirme 4 Sayılı Cetvelde belirtilen usul ve esaslara göre ve yine bu cetvelde tanımlanmış altyapı özelliklerine sahip, resmi ve özel kuruluşlar bünyesinde oluşturulan ve il sağlık müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde çalışan psikolog ünvanına sahip kişiler tarafından yapılır.

Testin süresi ortalama 1 saattir. Sonucu testin bitiminde öğrenilebilir.
Teste alınacak kişilerden bilgisayar kullanma deneyimi aranmaz.
Psikoteknik değerlendirmenin sonucu ne olursa olsun doktorun vereceği karar esas alınır. 


 Modifiye Edilmiş Psikoteknik Değerlendirme Test Cihazı

Sürücü davranış analizi nasıl yapılır ?
Sürücü analizi psikoteknik değerlendirme sonrası yapılır. Sürücü karşılandıktan sonra sessiz, kapalı bir odaya alınıp, mümkünse tok, alkol ve herhangi bir ilaç almamış, uykusuz ve yorgun olmaması istenir. Cep telefonu kapatılır. Yakın gözlüğü ve işitme cihazı gibi gereksinimleri yanında olmalıdır. Testlerin neleri ölçtüğü, kabaca nasıl değerlendirileceği sözel ve yazılı olarak anlatılır. Yapılan değerlendirmenin saklı kalacağı, raporlandırmanın sadece uygun olup, olmadığı şeklinde yapılacağı anlatılır. Bu uygulamanın aynı zamanda kendileri için referans niteliğinde olacağı da bildirilir. Önce kendi kendilerine  testleri doldururlar. Ardından testler değerlendirilir, son olarak psikiyatrik görüşmeye alınır. Psikiyatrik görüşmede nihai karar verilir.

 

test cihazı

 

Psikoteknik Değerlendirme Belgesi almak istiyorum

Psikoteknik Değerlendirme Belgesi almak için; altta yer alan "hizmet talep formu"nu doldurarak bize doğrudan başvurabilirsiniz. İndirimli bedellerimizden faydalanarak belgelere sahip olmak isterseniz, yine altta yer alan "sepete ekle" linkini kullanınız ve "interaktif hizmet yönergelerini" izleyeniz.