Araç muayene ücretleri - 2015 / muayene istasyonları adresleri


AAA

2015 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 

[01.01.2015 – 31.12.2015] tarihleri arasında Ulaştırma Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş TüvTurk araç muayene istasyonlarında uygulanacak;

Muayene Ücretleri:

Araç Grubu  KDV’li Ücret /TL
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 245,44
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork, yarı römork 181,72
Traktör (römorklu – römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet  93,22

17/11/2011 tarih ve 28115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 410 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak tespit edilmiştir.

Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıca belirlenir.
2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen beher ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.
11 Eylül 2014 tarihli 6552 sayılı kanun düzenlemesi ve 30.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden; 11 Eylül 2014 tarihinden önce araç muayenesini zamanında yaptırmamış araç sahiplerinin gecikme cezaları için 30 Haziran 2015 tarihine kadar geçerli olacak indirim imkanı tanınmıştır. Detaylar için tıklayın.
Fiyatlara KDV dahildir.
Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.
Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı sabit istasyonda,
Gezici muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında,
Gezici traktör muayene istasyonunda veya gezici muayene istasyonunda muayeneleri onaylanmayan traktör cinsi araçlar ise, muayene tekrarını aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, gezici muayene istasyonlarında veya gezici traktör muayene istasyonlarında,
bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler.
Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.

Ödemeler nakit olarak kabul edilmektedir.
Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıca belirlenir.
2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen beher ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.
11 Eylül 2014 tarihli 6552 sayılı kanun düzenlemesi ve 30.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden; 11 Eylül 2014 tarihinden önce araç muayenesini zamanında yaptırmamış araç sahiplerinin gecikme cezaları için 30 Haziran 2015 tarihine kadar geçerli olacak indirim imkanı tanınmıştır. Detaylar için tıklayın.
Fiyatlara KDV dahildir.
Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.

Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı sabit istasyonda,
Gezici muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında,
Gezici traktör muayene istasyonunda veya gezici muayene istasyonunda muayeneleri onaylanmayan traktör cinsi araçlar ise, muayene tekrarını aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, gezici muayene istasyonlarında veya gezici traktör muayene istasyonlarında,

bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler. 

Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.

ÖNEMLİ NOT:

KTY Yetki Belgeleri kapsamında; yeni araç satın alındığında ya da yetki belgesine ilave edilmemiş olup ilave edilmek istenen ve o esnada geçerli araç muayenesi olmayan taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilmeyecektir.

 tuvturk

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA SON DURUM VE İSTASYON ADRESLERİ