Yetki belgesine başvuruda önemli detaylar


AAA

k2 belgesi

 

Yetki belgesi almak isteyen mükellefler:


Firma profilini ve ilgili belgeleri hazırlarken;

  1. Firmanızı anımsatacak kısa bir isim bulunuz ve logo hazırlayınız.
  2. Unvanınızın ve logonuzun tescilini yaptırınız.
  3. Kayıtlı olduğunuz odayı, meslek grubunuzu ve kodunu tespit ediniz.
  4. Kuruluş ve son değişikliklerin de bulunduğu ticaret sicil gazetelerinizi hazır ediniz.
  5. Şirket aktifinde bulunan araç/araçların ruhsatında yazan kayıt ve tescil bilgilerinin, 
      aracın ruhsatında adı geçen trafik şube müdürlüğünden EGM bilgi işlem kayıtlarıyla doğruluğunu teyit ediniz.
  6. Ticari faaliyet/faaliyetlerinizi sürdürdüğünüz işyeri/işyerlerine ait tapu ya da kira kontratlarınızı hazırlayınız 
  7. Yolcu taşımacığıyla iştigal ediyorsanız, araçların tüm sigorta poliçelerini kontrol ediniz.
  8. Yetki Belgesiyle alakalı mesleki yeterlilik belgelerinizi hazırlayınız
  9. Kendinize uygun olan yetki belgesinin tespitini yapınız.
10. Yönetim Kurulu, ortaklar, yetkili kişilerin sabıka kaydı ve nüfus hüviyet suretlerinin örneklerini hazırlayınız.
11. Vergi dairesinden ve bağlı olunan odadan firmanızla ilgili belgeleri tamamlayınız.
12. Elinizde hazır olan belgeleri sunmadan önce altı aydan eskimidir diye kontrol ediniz.

13. Yetki belgesi ve taşıt kartı bedellerini hazırlayınız.
14. Var ise ek süre veya nihai sürelere dikkat ediniz.
15. Kesinlikle tüm başvuru belgelerinde imza sirkülerine göre hareket ediniz.
16. Sunduğunuz fotoğrafların arkasına ad-soyad ve TC kimlik numarasını yazınız.
17. Bir kısım yetki belgeleri için, firmanın web sitesine sahip olma şartı vardır araştırınız.
18. Yeni faaliyete geçecekseniz şirketin ana kuruluş sözleşmesine eklenmesi zorunlu maddeleri öğreniniz.
19. Belediye ve mülki amirliklerden alınması zorunlu olan belgeler nedir diye sorunuz.
20. Yetki belgesi talebinde bulunan/bulunacaklar arasında ki yabancı uyruklu kişilerle ilgili bilgi alınız.
21. Adi ortaklıklara sadece B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi verilir.

 

 

İlgili konular
NACE Kodu nedir, Kim verir, Nasıl sorgulanır ve öğrenilir, Tehlike sınıfı nasıl belirlenir ? , Kanunlar - Yönetmelikler , Ulaştırma Bakanlığı bölgeler ve iletişim bilgileri , Yetki belgeleri ücretleri , KDGM - Yürürlükteki genelgeler , SRC Belgesi, ODY Belgesi, ÜDY Belgesi Hakkında Detaylar , Psikoteknik belgesi hakkında , Taşıma işlerinde istihdam edilenler , Taşımacının sorumlulukları , Taşımacılıkta gönderenin, yolcunun, şoför ve diğer personelin sorumluluğu , Yolcu taşımacılığında kurallar ve yolcu hakları , Yolcu taşımacılığı sektöründe sigorta mevzuatı , Yetki belgesine başvuruda önemli detaylar , Yetki belgelerinin verilmesi , Asgari kapasite şartının kaybedilmesi ve buna ilişkin kurallar , Yetki belgesinin yenilenmesi, değiştirilmesi, ek sürelere ilişkin maddeler , K2 belgesinde, araçların ticari veya hususi olup olmaması hakkında , Hangi araçlarla yapılan taşımalar ve sürücüleri yönetmelik kapsamı dışındadır , Finansal kiralama kapsamında sağlanan araçlara ilişkin hükümler , Verilen yetki belgeleri sayılarında ki son durum , KUGM - Denetim sonucu verilen idari para cezaları , 4925 sayılı KTK - 2014 Yılı idari para cezaları ve miktarları , 4925 sayılı KTK - 2013 Yılı idari para cezaları ve miktarları , 4925 sayılı KTK - 2012 Yılı idari para cezaları ve miktarları , 4925 sayılı KTK - 2011 Yılı idari para cezaları ve miktarları , 4925 sayılı KTK - 2010 Yılı idari para cezaları ve miktarları , 4925 sayılı KTK - 2009 Yılı idari para cezaları ve miktarları , Araç muayene ücretleri - 2012 / muayene istasyonları adresleri , Maddi hasarlı trafik kazalarında tespit tutanağı ve açıklamalar , WEB sayfalarımızda kredi kartıyla yapılan işlemlerde ki güvenlik önlemi

AB UYUM GROUP bilgisi ve müsaadesi dışında alıntı yapılamaz, tespiti halinde hukuki yaptırımlarda bulunulacaktır.
BİLİŞİM SUÇLARI HK.