2010 yılı yetki belgesi ücretleri


AAA

Yetki belgeleri ücretleri / 2010

EK 1: ÜCRET TABLOSU  (Madde 80)   

BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI SİMGESİ  ÜCRETİ (TL) 
Otomobille Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı A1 13.226,-
Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı A2 19.841,-
Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı B1 66.133,-
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı B2 33.066,-
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması B3 6.613,-
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C1 6.613,-
Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı C2 52.908,-
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı C3 13.226,-
Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı D1 39.862,-
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı D2 19.841,-
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması D3 6.613,-
Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı D4 5.110,-
Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F1 5.289,-
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F2 7.934,-
Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G1 5.289,-
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G2 7.934,-
Yurtiçi Kargo Acenteliği G3 5.289,-
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği G4 7.934,-
Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H1 5.289,-
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H2 7.934,-
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K1 13.226,-
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı K2 6.613,-
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K3 6.613,-
Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L1 132.275,-
Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L2 264.551,-
İliçi Kargo İşletmeciliği M1 13.226,-
Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M2 198.414,-
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M3 264.551,-
İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N1 2.644,-
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N2 26.454,-
İliçi Dağıtım İşletmeciliği P1 13.226,-
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği P2 198.414,-
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R1 198.414,-
Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R2 264.551,-
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği T1 1.321,-
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği T2 1.321,-
Eşya Terminali İşletmeciliği T3 1.321,-
Her Bir Taşıt Kartı   64,-
www.abuyum.com