Tehlikeli Bölge Planı


AAA

tehlikeli ab uyum group

TEHLİKELİ BÖLGE VE PLANI NEDİR

İlgili yönetmeliğin 4. maddesine bakıldığında tehlikeli bölge: Kişilerin sağlık ve güvenlik yönünden riske maruz kalabileceği, iş ekipmanında veya çevresinde bulunan bölgeyi ifade eder denmektedir.

Anlaşılacağı üzere, çalışanların işyerinde ve ekipmanlarında onlar için tehlike veya risk oluşturabilecek unsurların belirlenmesi ve buna istinaden bir dizi önlemin plan dahilinde ele alınmasıdır. Tehlikeli bölge/bölgeler işyeri risk analizi içinde ele alınabildiği gibi yeri geldiğinde tek başına da değerlendirilir, planlanır. AB Uyum Group uzmanlarının işyerinizde yapacağı gözlemler ve tetkikler sonucunda firmanıza bu yönde bir plan hazırlanıp sunulacaktır.