İş Güvenliği Uzmanlığı ve Danışmanlığı


AAA

abuyum.com is guvenligi

İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR:

İşyerlerinde işin yürütülmesi esnasında oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha insanî bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalar bütününe iş güvenliği denir. Genel anlamda, hem çalışanları korumayı, hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etraftakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütününe iş güvenliği denir. İşyerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı, işyerinde doğabilecek, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi sağlayan kavramdır iş güvenliği. İş güvenliği hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin noksansız bulundurulmasını öngören, genelde bunların uygulanmasından işverenin sorumlu tutulduğu ve/fakat işçilerin de, öngörülen tedbirlerle ilgi olarak usul ve şartlara uymalarını isteyen, teknik ve teoriden oluşturulmuş bir sistemdir.

 

AB Uyum Group, tecrübeli ve uzman kadrosuyla şirketlerde olası risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına yönelik danışmanlık sunmaktadır. Bu danışmanlık aşağıdaki konuları içermektedir. Bu konular şirketlerin iş koluna özgü ortaya çıkabilecek risklere göre geliştirilmektedir.

Danışmanlık hizmet alanları:

Acil durum eylem planlamaları
Tehlike ve risk değerlendirmesi
İş güvenliği eğitimleri
Yangın ve ilkyardım eğitimleri
İşyeri iç yönetmeliğinin hazırlanması
Kişisel koruyucu malzemeler
Tehlikeli bölge planlaması
İş sağlığı, güvenliği el kitaplarının hazırlanması
Patlamadan korunma dökümanlarının hazırlanması
İç ortam ve çevre ölçümlemeleri
Kimyasal maddelerle çalışmalarda alınacak önlemler
Patlayıcı maddelerle çalışmalarda alınacak önlemler
Basınçlı kaplar, kazanlar, kompresörler ve kaldırma araçları teknik kontrolleri
Sağlık taramaları
Elektrik topraklama ölçüm ve kontrolleri
Güvenlik ve sağlık işaretleri
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal yükümlülüklerin tanıtılması

 

Arayın yasanın yükümlülükleri konusunda birlikte çalışalım, olası yaptırımlara, yüksek meblağlardaki cezalara ve risklere karşı firmanızı koruyalım...