İşyeri İç Yönetmeliğinin Hazırlanması


AAA

abuyum.com ic tuzuk

İŞYERİ İÇ YÖNETMELİĞİ VE EL KİTAPÇIĞI

İç yönetmelik el kitapçığı firmalarda, uygulama faaliyetlerinde kullanılan, makine, ekipman ve diğer çalışma araçlarını kullanırken veya iş sahası içinde bulunulan zaman içinde, çalışanların sağlık ve güvenlik içerisinde, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” kurallarını bilerek ve bunları uygulayarak çalışmalarını sağlamak için hazırlanır. Ayrıca bu kitapçık çalışanların kaza risklerini, meslek hastalıklarını, iş görememezliklerinden doğacak kayıpları en az seviye indirmek ve bunlar hakkında önleyici tedbirleri zamanında almak için iş güvenliği kanun ve tüzüğüne göre hazırlanır.

Yönetmeliğin temel amacı, iş yerinde çalışan işçi personelin ve idari personelin İş Yasası, İş Güvenliği, İşçi Sağlığı konularındaki yasal mevzuat kapsamında iş yerinde düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak, üretimi artırmak, toplam kaliteyi arttırarak işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, işyerinin özelliklerine göre taraflar arasında doğabilecek aksaklıkları ve iş yerinde yasa dışı tutum ve davranışları önlemektir.

İşyeri iç yönetmeliği, işyerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tutumunun ve bu konuda yapılacak çalışmaların ve kullanılacak yöntemlerin beyan edildiği belgelerdir. Bir nevi işyerinin iş sağlığı ve güvenliği "Anayasasıdır".

İşyeri iç yönetmeliği alttaki konuları içermelidir:

• Tehlikeli durumların tanımlanması ve tedbirlerin belirlenmesi
• Risk analizinin iç yönetmeliğe işlenmesi
• İş süreci ve makine ekipman ile ilgili çalışma talimat, prosedür ve bakım kayıtlarının belirlenmesi
• basınçlı kaplar hakkında genel tanımlar talimatlar
• Kaldırma araçları ile ilgili genel tanımlar talimatlar
• İç ortam ölçümleri ile ilgili genel tanımlar talimatlar
• Satın Alma, politikasının belirlenmesi
• Depolama kuralları
• Araç ve yol kullanım kuralları
• Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Sağlık Raporları
• Bakım onarım işleri
• Kişisel koruyucu donanım Kullanılması
• Acil durum planlamaları

 

AB Uyum Group uzmanları işyerinde, çalışanların iş ortamını, çalışma döngüsünü gözlemledikten sonra, firmanın ve çalışanların müşterek memnuniyetlerini ve gereksinimlerini de dikkate alarak, her iş koluna uygun nitelikte "İşyeri İç Yönetmeliği ve Kitapçığı"nı oluşturur.