SRC, ODY, ÜDY Belgeleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Hizmeti Satın Alma


AAA

MYB egitimi

SRC, ODY, ÜDY türü belgeler de eğitim:

Yorumumuz:
Bilindiği ya da portal sayfalarında görüleceği üzere, şugün karayollarında yolcu ve eşya/yük taşımacılığı faaliyetinde bulunabilmek, faaliyetler esnasında ki araçlar ve araçları sevk ve idare edenlerden bu araçları kullananlara kadar, sistem içinde yer alan tüm bireyler ile sistemin başında olup faaliyetleri yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişiler, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak zorundadırlar.

Mesleki Yeterlilik Belgesi, mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmanın göstergesidir. Bu niteliklere sahip olanlar eğitimden ve bakanlığın yapacağı/yaptıracağı sınavlardan muaf sayılırlar. Sadece muaf olmaları yetmez, deneyimlerini bakanlığın öngördüğü koşullarda ve formatlarla beyan etmeleri ve belgelemeleri gerekir. Sektöre yeni girenler, girmek isteyeceklerle yeterli deneyime sahip olamayanlar, sistem içinde yer alabilme amacıyla Mesleki Yeterlilik Eğitimine ve sınavına tabidirler.

Yapılan taşımacılık faaliyetinin türü, taşımacılık faaliyeti içinde alınan görev ve sorumluluk yönünden ne tür belgeye sahip olunmalıdır. Belge için muafiyet şartları nelerdir ve şartlara uygun olmayan kişiler için eğitim ve sınav uygulamaları nasıldır türünden sorularınızın cevaplarını, "Hizmetler" altında ki tanımlamalardan ayrıca "portal" sayfalarımızda ki linklerden görebilir, bilgi edinebilirsiniz. 

SRC, ODY, ÜDY belgelerinin eğitimi hizmetini satın almak için, ilgili hizmetin kendi sayfasından ya da altta ki linklerden kendinize uygun seçimi yapabilirsiniz:

  • SRC belgeleri eğitimi ve başvurular
  • ODY belgeleri eğitimi ve başvurular
  • ÜDY belgeleri eğitimi ve başvurular
  • src belgesi örneği   ody belgesi örneği  üdy belgesi örneği