SRC belgeleri eğitimi ve başvurular


AAA

AB UYUM MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ MERKEZİ

"TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yetkilendirilmiştir"

ab uyum src eğitim merkezi

SRC belgeleri için merkezlerimizde, eğitim alacak kişilerden istenilen belgeler ve aranan şartlar:

Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe, (şahsen başvuruda merkezlerimizde doldurulabilir)

T.C. vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus hüviyet cüzdanı, yabancılar için pasaport örneği,

Sürücü belgesinin fotokopisi, (kullanılacak olan taşıtın niteliğine uygun belge şartı vardır)

Tahsil durumunu gösteren belgenin noter tasdikli örneği, (diploma, en az ilkokul mezunu olacak)

İkametgah belgesi

Savcılık kağıdı (adli sicil kaydı)

4 adet vesikalık fotoğraf

Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları, (src1-2 belgelerinde)

Küçük otobüs kullananların (minibüs / şoförü dahil 9 ile 15 adet arasında oturma yeri olan otobüs) 19 yaşından gün almış olmaları, (src1-2 belgelerinde)

Tüm SRC belgelerinde, sürücünün 63 yaşından gün almamış olmaları,

Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,

Gerekmektedir.

Diğer bir yönetmelik maddesine göre:

Bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından almaları, gerekmektedir...

 

Şahıslar veya firmalar, hizmeti satın almak için;

SRC belgelerinin eğitim + sınav seçeneğiyle temininde, Ulaştırma Bakanlığı'ndan yetkili eğitim merkezlerimizden hizmet almak için; altta yer alan "hizmet talep formu"nu doldurarak bize doğrudan başvurabilirsiniz. İndirimli bedellerimizden faydalanarak eğitim hizmetine sahip olmak isterseniz, yine altta yer alan "SRC belgesi eğitimi" linklerini kullanınız ve "interaktif hizmet yönergelerini" izleyeniz.

Uluslararası yolcu Yurtiçi yolcu Uluslararası eşya/yük Yurtiçi eşya/yük
SRC1 belgesi eğitimi   SRC2 belgesi eğitimi   SRC3 belgesi eğitimi  SRC4 belgesi eğitimi

BELGE TANIMLAMALARI
SRC1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı
SRC2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı
SRC3 Belgesi: Uluslararası eşya taşımacılığı
SRC4 Belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı