SRC, ODY, ÜDY Belgelerinin Muafiyetle Doğrudan Alımı için Hizmet Satın Alma


AAA

src belgesi örneği   ody belgesi örneği  üdy belgesi örneği

SRC, ODY, ÜDY belgelerinin muafiyet kapsamında doğrudan alınabilmesi:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından istihdam edilen/edilecek kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartına tabi olanlara, yasanın tanımış olduğu hakları ve mevzuatlarda ki imkanları kullanarak yeri geldiğinde araştırarak kişi ya da firmalara bu belgeleri eğitime gitmeden, sınava girmeden, fahiş bedeller ödetmeden en önemlisi iş kaybı yaşatmadan temin ediyoruz.

SRC belgeleri hakkında önemli detaylar:

Mesleki yeterlilik belgelerinden birisi de SRC belgesidir ve simgesi sürücü kelimesinin kısaltmasıdır. Kendi içinde taşımacılık faaliyetinin çeşidine daha sonra da iliçi ve uluslararası koşullarda geçerli olmak üzere toplam beşe ayrılır. Türkiye'de en fazla kullanım alanı K2 yetki belgesi kapsamında ki araçları kullanma potansiyeli gösteren sürücüler teşkil eder. Öyle ki, özellikle tüzel kişiliğe sahip firmalarda yeri geldiğinde işverenin dahi almasını gerektirir. Aynı ODY ve ÜDY türü mesleki yeterlilik belgeleri gibi kişiye özel belgelerden olup, sahibine nitelik kazandırdığı için bir nevi kişide katma değer yaratır. İş hayatında sürücüye artı değer sağlaması nedeniyle çoğu kişide terfi dahil bir çok avantaj sağlayabilir. Olmamasının da yarattığı dezavantajlar olabilir. Örneğin bir şahsın yasanın çıkmasından önce bir firmada işe girdiğini ve hizmet sözleşmesinde de şirket aracıyla plasiyer eleman olarak çalışacağını varsayalım. Bugünkü şartlarda bu eleman SRC türü mesleki yeterlilik belgesi olmadığında, firmanın yetki belgesi eki taşıt listesine kayıtlı bir aracı kullanamaz. Böylesi bir durumda, işveren hizmet akdine muhalif sebebin oluştuğunu, SRC belgesi olmadığından dolayı elemanına şirket aracını emanet edemediğini nihayetinde 4857 sayılı iş yasasına sığınarak ve işverenin haklı sebebi olarak gösterip çalışanın iş akdinin feshine gidebilir.

SRC belgeleri için doğrudan alım şartları ve başvurular

ODY ve ÜDY belgeleri hakkında önemli detaylar:

Mesleki yeterlilik belgeleri olarak adlandırılan bu belgelerin neler olduğunu, her ana grubun altında tali olarak sınıflandırılmış olanların hangi tür karayolu taşımacılık faaliyetini desteklediğini ayrıca gerçek ve tüzel vergi mükellefi taşımacıların sahip olduğu yetki belgesinin türüne göre hangi mesleki yeterlilik belgelerine ve en az kaç tane belge sahibi kişi/kişileri istihdam etme zorunluluğu olduğuna dikkat edilmelidir. 

Taşımacı yolcu ve eşya/yük taşımacılığı faaliyetlerini bakanlıktan temin edeceği yetki belgesiyle yürütebilir. Faaliyete esas belge olan yetki belgesini elde tutabilmenin kriterlerinden birisi de işveren, yönetim kurulu başkanı, genel müdür, genel koordinatör, idareci, şef, uzman vs konumundaki aynı zamanda taşımacılık faaliyetlerini yöneten ve sevk ve idare eden kişi/kişilerin ODY - ÜDY türü mesleki yeterlilik belgelerine sahip olma zorunluluğudur. ODY ve ÜDY belgelerinin olmaması veya mevcutken bir şekilde belgeye sahip olan kişi/kişilerin mükellefin yanından ayrılması ve yönetmelikçe tanınmış önel dahilinde firmaya bu belge/belgelere sahip kişi/kişilerin getirilememesi ayrıca yetki belgesinin alınmasını takip eden 6. ayın sonunda belge/belgelere sahip kişi/kişilerin istihdam edilememesi halinde bakanlık tarafından verilen yeki belgesi, bakanlıkça geri alınır ki bu da taşımacılık faaliyetlerinin sona erdirilmesi anlamına gelir.

İşiniz veya göreviniz itibariyle, şu an içinde bulunduğunuz taşımacılık faaliyetinin türü açısından ve ileriye dönük iş hayatınız ve projeleriniz yönünden seçeceğiniz belgenin ne kadar sürdürülebilir olacağının optimize edilmesi gerekir. Örnekleme yapacak olursak: K1 yetki belgesi sahibi bir taşımacı veya bu mükellefiyet içinde görevli idareci olduğunuzu varsayalım. Mevzuatlara bakarsanız ODY4 belgesinin bu iş için zorunlu olduğunu görürsünüz ve temini için girişimde bulunursunuz. Bizlerse öyle düşünmeyiz; Taşımacının veya idarecinin mesleki geçmişini irdeleriz, belgeye esas olacak kaynakların (daha önce işletilen veya çalışılan firma/firmaların) ticaret sicilinden, oda kayıt suretlerine kadar bakar, acaba ODY4 değilde ÜDY3, olmadı ÜDY4, o da olmadı ODY3 alabilirmiyiz deriz. Bu şu anlama gelir: Perspektifi geniş tutmak yani ileride işi büyütür de bu işi uluslararası boyutlara taşır mı? taşımacılık sektöründe farklı sahalara yönelir mi? veya idareci için, bu işten ayrılır da yeni işe girdiğinde ODY4 belgesi yetersiz kalır mı?  diye planlarız.

ODY ve ÜDY belgelerini diploma kadar değerli yapıyor, yasa ve yönetmelikler. Taşımacılık sektöründe işveren olsun yönetici ya da idareciler olsun; Maalesef ülkenin büyük bir kısmında eğitim yönünden yapılan araştırmalar, eğitim seviyesinin bu profillerde düşük olduğunu gösteriyor. ODY ve ÜDY belgelerine sahip olabilmenin bir yolu da eğitim + sınav seçeneğidir. Bakanlığın yayımladığı müfredatı belirlenmiş önellerde almak ve takiben bakanlığın açacağı sınavlara girip başarılı olabilmek, üzülerek ifade ediyoruz ki, bu profilde ki taşımacılar için imkansız. Dolayısıyla şu gün AB UYUM GROUP tan hizmet alıp bu tür mesleki yeterlilik belgesi/belgelerine sahip bir çok kişi, iki hatta üç işyerinde hizmet akdiyle çalışıyor, belki de çalışıyor gözüküyor ve ekstra gelir elde ediyor.

ODY belgeleri için doğrudan alım şartları ve
hizmet için başvurular
ÜDY belgeleri için doğrudan alım şartları ve
hizmet için başvurular

SRC, ODY, ÜDY belgelerinin genel muafiyet şartları dışında, yönetmelikle belirlenmiş niteliklere sahip kişilerin bu belgelerin eğitiminden veya hem eğitim hem de sınavından muaf olmasına imkan veren yönetmelik maddeleri için tıklayınız.

Uygulamalar, açıklamalar ve önerimiz:

Değerli firma yetkilileri ve sürücüler,
Yetki belgeleri ne denli önemli ise, Mesleki Yeterlilik Belgeleri de bir o kadar önemlidir.

Yetki belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı tamamıyla evrak ve dosya prosedürüne dayanan bir uygulamadır. Mesleki Yeterlilik Belgesi ise sürücüler, idareciler ve yöneticiler için, eğitimden sınava kadar uzanan meşakkatli bir süreç gerektirir. Öyle ki, eğitim alacak kişilerin çalışıyor olması, mesai saatlerini aksatması, eğitim merkezlerinin lokasyonel sıkıntılar yaşatması ve bunların yanısıra eğitim olanaklarının kısıtlı ve sürenin yetersiz oluşu, bu dezavantajlarla birlikte bir de yasanın uygulamaları sizlere ciddi sorunlar yaratacaktır.

AB UYUM GROUP Yönetmelikleri sıklıkla ve titizlikle takip edip, değerlendirdiğinden dolayı diyor ki; ilgili kanun ve yönetmelikler hükümet tarafından ciddiyetle hazırlanıyor ve uygulanıyor. Türkiye için Avrupa Birliği tarama süreci içinde bu ve buna benzer idari revizyonlar ve adaptasyonel çalışmalar kesinlikle önem arz ediyor. Dolayısıyla devlet politikası gereği, uygulama önellerinden taviz verilmeyeceği hususu önemli ve kesindir. Ticari araçlarınız işinizin ayrılmaz parçasıdır, optimum düzeyde kullanılması gerekir. Önümüzde ki günlerde eksiklikler nedeniyle, sıkıntı ve sorun yaşamayın.

Eğitim veren kurumlar ciddi bir bedel karşılığı eğitim verirler, eğitim belge türüne göre 2 hafta ila 3 ay sürebilir. Eğitime devam mecburiyeti vardır ki kursiyerler için son derece zor ve zaman zaman işyeri kurallarının ihlaline sebebiyet verebilir. Eğitimin sonunda verilen tamamlama belgeleri, Bakanlığın yapacağı/yaptıracağı sınavlara başvurulmasını ve girilmesini sağlar. Mesleki Yeterlilik Belgeleri, sınavlarda başarılı olunması halinde  Bakanlık tarafından hak sahibinin adına düzenlenir.

Ancak aradığımız kriterlere ve istediğimiz belgelere sahip kişiler, danışmanlarımızdan alacakları hizmetle eğitime gitmeden, fahiş bedel ödemeden, sınav stresi yaşamadan en önemlisi iş kaybı olmaksızın bu belgelerini bizden ve doğrudan alabilirler.