T2 Yetki Belgesi tanımı ve başvuru


AAA

T2 Yetki Belgesinin tanımı ve başvuranlarda aranan şartlar

T2 yetki belgesi, büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belge türüdür.

T2 yetki belgesi için başvuranların en az 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

T2 yetki belgesine başvuracak kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.

T2 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.