T1 Yetki belgesi tanımı ve başvuru


AAA

T1 Yetki Belgesinin tanımı ve başvuranlarda aranan şartlar

T1 yetki belgesi, büyükşehir belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belge türüdür.

T1 yetki belgesi için başvuranların en az 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

T1 yetki belgesine başvuracak kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.

T1 türü yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.