E2 Yetki Belgesi tanımı


AAA

E2 Yetki Belgesinin tanımı, başvuranlarda ve araçlarda aranan şartlar

E2 Yetki belgesi, ticari amaçla yurtiçi ve/veya uluslararası eşya/yük taşımacılığı yapacak, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belge türüdür.

E2 yetki belgesi almak için başvuranların, ilgili kamu kurum ve kuruluşu adına kayıt ve tescil edilmiş en az 8 birim olmak üzere toplam 200 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 70 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

E2 yetki belgesi sahipleri, yurtiçi ve uluslararası taşımalarda, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler.

11.06.2009 tarihi itibariyle son halini alan, Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle yürürlükten kaldırılmıştır.