ÜDY belgeleri eğitimi ve başvurular


AAA

AB UYUM MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ MERKEZİ

"TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yetkilendirilmiştir"

üdy yetki belgesi abuyum

ÜDY belgeleri için merkezlerimizde, eğitim alacak kişilerden istenilen belgeler ve aranan şartlar:

Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe, (şahsen başvuruda merkezlerimizde doldurulabilir)

T.C. vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus hüviyet cüzdanı, yabancılar için pasaport örneği,

Tahsil durumunu gösteren belgenin noter tasdikli örneği, (diploma)
(ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alacakların asgari lise veya dengi meslek lisesi mezunu olmaları şarttır.)

İkametgah belgesi

Savcılık kağıdı (adli sicil kaydı)

2 adet biyometrik fotoğraf

Yetki belgeli bir taşımacı: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü kişi/kişilere ÜDY belgesi yükümlülüğü kapsamında iş veremez.

 

Şahıslar veya firmalar, hizmeti satın almak için;

ÜDY belgelerinin eğitim + sınav seçeneğiyle temininde, Ulaştırma Bakanlığı'ndan yetkili eğitim merkezlerimizden hizmet almak için; altta yer alan "hizmet talep formu"nu doldurarak bize doğrudan başvurabilirsiniz. İndirimli bedellerimizden faydalanarak eğitim hizmetine sahip olmak isterseniz, yine altta yer alan "ÜDY belgesi eğitimi" linklerini kullanınız ve "interaktif hizmet yönergelerini" izleyeniz.

Uluslararası yolcu Yurtiçi yolcu Uluslararası eşya/yük Yurtiçi eşya/yük
ÜDY1 belgesi eğitimi  ÜDY2 belgesi eğitimi  ÜDY3 belgesi eğitimi   ÜDY4 belgesi eğitimi

 

 

    

BELGE TANIMLAMALARI
ÜDY1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı
ÜDY2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ÜDY3 Belgesi: Uluslararası eşya taşımacılığı
ÜDY4 Belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı