KTY ve yetki belgeleri kapsamında sürekli müşavirlik


AAA

zorluk  Siz uğraşmayın; Çözüm ortağınıza bırakın...


Firmanıza daimi müşavirlik hizmeti veriyoruz.

AB UYUM GROUP mükelleflere ihtiyaçları olan belgelendirme hizmetlerinin yanında yıllık anlaşmalarla daimi olarak ta hizmet vermektedir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği için hergün ki rutin gözlemler ve yeni çıkan ya da yürürlükte olan yönetmelik maddelerinde meydana gelen değişikliklerin işlenmesi, mükelleflerimize güvenli aynı zamanda huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Ulaştırma Bakanlığı kamu ve özel sektör tarafından yürütülen faaliyetlerin kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarına göre gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak maksadıyla, yönetmeliklerde değişiklik yapar ve genelgelerle kamuoyuna duyurur. Bilindiği gibi Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri yönünden halen sektörlerden ve sektör çalışanlarından yeni talepler gelmekte ve uygulamaların değişen piyasa koşullarına göre yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir. Çoğu kez haklı bulunan bu talepler yeni düzenlemelerin dolayısıyla bilinen uygulamaların değişimine sebebiyet vermektedir.

Daimi müşavirlik hizmetiyle:

 • Yeni çıkan veya değişime uğrayan uygulamaların (maddelerin/genelgelerin) izlenmesi
 • Yetki belgesi kapsamında firma taraması ve yasa yönünde firmanın optimize edilmesi
 • SRC, ODY ve ÜDY mesleki yeterlilik belgeleri eğitiminde indirimli hizmetler
 • Muafiyet kapsamında başvuruların yapılması ve takibi
 • Beyana tabi hizmetlerin verilmesi
 • Satın alınan ve satılan araçların beyanı ve belgelendirilmesi
 • Psikoteknik değerlendirme belgesinde indirimli hizmetler
 • Ülke genelinde yedi coğrafi bölgede, yerinde hizmet
 • Yetki belgesi alımında, yeni şube açılımında, yeni projelerde tam destek
 • Sürücü ceza puanlarının takibi ve ilgili uygulamalar
 • Hukuki sorunlarda bilgi odaklı destek
 • İhtarların kaldırılması ve firma gıyabında takip

AB UYUM GROUP yukarıda ana hatlarıyla sıralanan hizmetleri firmanızla yapılacak sözleşmeyle sistematik olarak denetimine alacaktır. Daimi müşavirlik hizmeti için bize doğrudan, telefon, faks veya altta yer alan "Hizmet Talep Formu" ile ulaşabilirsiniz.