Uyarmaları kaldırtmak istiyorum


AAA

Bu konuda hizmet satın almak istiyorum!..

Telefonla, faksla, ofislerimizi ziyaret ederek veya "Hizmet Talep Formu"nu doldurarak bize doğrudan başvurabilirsiniz. 

AB UYUM GROUP'a başvurunuzu yaptıktan sonra ki süreçte, hizmetiniz yönünde sizden isteyeceğimiz belgeler, dilekçe ve orjinal formlar, detaylı doldurma kılavuzları ile hizmetin maaliyeti, detaylarıyla tarafınıza iletilecektir. Hizmet süresince firmanızla ilgilenecek olan müşteri temsilciniz her an klavye ve telefonunuza olan uzaklığınız kadar yakın olacak ve sizi yönlendirecektir.

Uyarmalar:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde ALTINCI KISIM "Denetim ve Tutanaklar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar" başlığı altında, "Uyarma" ya ilişkin açıklamalarda bulunur...

Son derece önemli, fakat önemli olduğu kadar Yönetmeliğin fazla bilinmeyen ve araştırılmayan kısmıdır. Ne zaman ki alınan uyarma cezaları neticesinde yetki belgesi iptal ediliyor, ancak o an arayış ve koşuşturmalar başlıyor. Yönetmeliğe aykırı hareket eden taşımacı, idari para cezası, uyarma, geçici durdurma ve iptal ana başlıkları altında ki maddelere göre cezai müeyyidelere maruz kalır. Uyarma cezaları her yıl için belirlenen ve her uyarmanın karşılığı olan bir ücretten paraya çevrilir ve bahse konu uyarma kaldırılmış olur. Uyarma alındıktan itibaren 90 gün içinde Bakanlığa yazılı başvuruyla talepte bulunmak şarttır. İlgili Yönetmelik maddesini ve yaptırımlarına ilişkin esasları aşağıda görebilirsiniz.

Bize bu bağlamda sorumluluğu vermeniz ve yetkilendirmeniz halinde, firmanızla ilgili uyarmaların olup olmadığı, gıyabınızda uyarma türünden idari bir yaptırım var mı? varsa derhal Ankara Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nden gerekli girişimlerde bulunup, tüm uyarmaların kaldırılması yönünde gerekenin yapılacağını bimenizi isteriz.

 

 

KTY / Karayolu Taşıma Yönetmeliği
ALTINCI KISIM
Denetim ve Tutanaklar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer İdari Yaptırımlar

Uyarma
MADDE 76 -
(1) Bu Yönetmeliğin;
(3) Yetki belgesi sahipleri; birinci ve ikinci fıkralara göre verilen uyarmaların veriliş tarihinden itibaren 90 gün içinde; Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak verilen uyarmaların paraya çevrilmesini talep edebilirler. Verilen uyarmaların paraya çevrilebilmesi için; bu 90 günlük süre içinde uyarma başına 82 Türk Lirasının Bakanlık döner sermaye hesaplarına ödenmesi şarttır. Söz konusu ödemenin yapılmasından sonra uyarmalar kaldırılır. Paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz. Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

İptal
MADDE 78 -
(7) 76 ncı maddeye göre verilen ve veriliş tarihinden itibaren 90 gün içinde kaldırılmadığı için kalıcı hale gelen uyarmaların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgilinin yetki belgesi iptal edilir.