ÜDY belgesinin tanımı


AAA

ODY ve ÜDY belgesi nedir from AB UYUM GROUP on Vimeo.

ÜDY belgesi nedir, kimleri kapsar:

ÜDY, üst düzey yönetici deyimini oluşturan kelimelerinin kısaltmasıdır. Karayolu taşıma kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde geçen tanımı şöyledir:

"Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder" 

ÜDY belgeleri dört çeşittir, bunlardan;

ÜDY1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,
ÜDY2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,
ÜDY3 Belgesi: Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,
ÜDY4 Belgesi: Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

ÜDY1 belgesini alanlar: ÜDY2, ODY1 ve ODY2 belgelerini, ÜDY2 belgesini alanlar: ODY2 belgesini,  ÜDY3 belgesini alanlar: ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belgelerini, ÜDY4 belgesini alanlar: ODY4 belgelerinide almış sayılırlar. Karayolu Taşıma Yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden, B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahibi taşımacıların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

ÖNEMLİ NOT:
ODY ve ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişi/kişileri istihdam etme şartına karşın, yetki belgesi işlem dosyasında yapılacak inceleme neticesinde KTK'nun 5 inci maddesine göre, mesleki yeterlilik belgesine (ODY-ÜDY)sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere, aynı Yasanın 26/k bendine göre 571.-TL  idari para cezası uygulanır. 31.12.2010 tarihine kadar uygulanan uyarma cezası ve akabinde meydana gelebilecek olan faaliyetin 10 günlük süreyle geçici olarak durdurulması cezası uygulamadan kaldırılmıştır.

Yetki belgeli bir taşımacı: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü kişi/kişilere ÜDY belgesi yükümlülüğü kapsamında iş veremez.

Yöneticinin bu belgeyi almak istemesi durumunda, öncelikli olarak muafiyet kriterlerine bakılması gerekmektedir. Belge doğrudan, eğitimden muaf olup sınavla ya da eğitim+sınav seçeneğiyle alınmaktadır. ÜDY belgesinin muafiyet kapsamında doğrudan alınabilmesi ile eğitim merkezlerimizden eğitimi almak ve müteakiben sınava girerek elde edebilmesi yönünde ki detayları sayfalarımızdan görebilirsiniz.

Yorumumuz:
Açılımına bakıldığında tam olarak anlaşılsa da, bir kaç açıklamayı eklemekte yarar görüyoruz. ÜDY sahipleri gerçek veya tüzel vergi mükellefiyetlerinde, firmayı imzasıyla temsil ve ilzam eden kişidir. Herhangi bir yetki belgesinin işverene getirdiği yükümlülükler çerçevesinde ele alındığında, ÜDY belgesi sahibi olan kişinin, firmanın karar defterinde ve ticaret sicil gazetesinde adının geçmesi zorunludur. Diğer bir anlatımla, Bakanlıkça ÜDY sahibi olan kişi eğer firmada 2. derecede sorumluysa, yükümlülüğün icrası amacıyla bu kişiden firmanın yönetiminde aktif olması ve temsil ve ilzam yetkisinin Bakanlığa beyan edilmesi istenir.

ÜDY belgesinin kanun ve yönetmelikle zorunlu hale getirildiğine ilişkin maddeler:

İlgili maddeleri alttaki linkten ve "SRC belgesinin tanımı" sayfamızda yazılanlardan tespit edebilirsiniz.

Yetki belgesi sahibi taşımacıların ODY, ÜDY belgeleri açısından yükümlülükleri

Daha detaylı ayrıntılar için "Sıkça Sorulan Sorular" sayfamıza bakınız.

Yöneticinin bu belgeyi almak istemesi durumunda, öncelikli olarak muafiyet kriterlerine bakılması gerekmektedir. Belge doğrudan, eğitimden muaf olup sınavla ya da eğitim+sınav seçeneğiyle alınmaktadır. ÜDY belgesinin muafiyet kapsamında doğrudan alınabilmesi ile eğitim merkezlerimizden eğitimi almak ve müteakiben sınava girerek elde edebilmesi yönünde ki detayları sayfalarımızdan görebilirsiniz.

ÜDY belgesi satın almak için, ilgili hizmetin kendi sayfasından ya da altta ki linklerden kendinize uygun seçimi yapabilirsiniz:   

ÜDY1-doğrudan alım  ÜDY2-doğrudan alım ÜDY3-doğrudan alım ÜDY4-doğrudan alım
ÜDY1 belgesi eğitimi  ÜDY2 belgesi eğitimi ÜDY3 belgesi eğitimi  ÜDY4 belgesi eğitimi