SRC belgesinin tanımı


AAA

SRC belgesi nedir, kimler almalıdır from AB UYUM GROUP on Vimeo.

SRC belgesi nedir, kimleri kapsar:

SRC deyimi sürücü kelimesinden gelir. Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde ise "Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi ifade eder" şeklindedir.

SRC belgeleri beş çeşittir, bunlardan;

SRC1 belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,
SRC2 belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,
SRC3 belgesi: Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,
SRC4 belgesi: Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı,
SRC5 belgesi: Tehlikeli madde ve atıkların taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

SRC5 belgesi alacak olanların ilk olarak SRC3 ya da SRC4 belgesine sahip olmaları gerekir. SRC1 belgesini alanlar: SRC2 belgesini, SRC3 belgesini alanlar: SRC4 belgesini de almış sayılırlar. Karayolu taşıma yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden, içeriğinde araç olan tüm yetki belgelerine kayıtlı taşıtları (2 ve 3 tekerlekli taşıtlar hariç) kullanacak olan sürücülerin, SRC belgelerini alması ve yanlarında bulundurması zorunludur.

Her ne kadar 37 adet yetki belgesi olsa bile özellikle K2 yetki belgesine değinmek gerekir. Türkiye'de en fazla sürücüyü ilgilendiren yetki belgesi, K2 türü yetki belgesidir. Bu yetki belgesine sahip olan mükellefler sahip oldukları araçları, işveren dahil, SRC belgesi olmayanlara kesinlikle kullandırmayacak ve kullanılması halinde ise kullanma potansiyeli olan her bir sürücüye SRC belgesinin temin edilmesini sağlayacaktır. K2 yetki belgesine kayıtlı araçları kullanacak sürücülerin, SRC3 veya SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları zorunludur.

Sürücünün bu belgeyi almak istemesi durumunda, öncelikli olarak muafiyet kriterlerine bakılması gerekmektedir. Belge ya doğrudan ya da eğitim+sınav seçeneğiyle alınmaktadır. SRC belgesinin muafiyet kapsamında doğrudan alınabilmesi ile eğitim merkezlerimizden eğitimi almak ve müteakiben sınava girerek elde edebilmesi yönünde ki detayları sayfalarımızdan görebilirsiniz.

Yapılan denetimlerde sürücü de SRC belgesinin olmaması durumunda, Karayolu Taşıma Kanununu'nun 26/k bendine göre; sürücünün kullanmış olduğu aracın sahibine 571.-TL, sürücüye ise 227.-TL, idari para cezası türünden müeyyide uygulanır.

Daha detaylı ayrıntılar için "Sıkça Sorulan Sorular" sayfamıza bakınız.

 

Yorumumuz: Herhangi bir yetki belgesinin eki taşıt belgesine kayıtlı araçları, araçlar içinde mal var ya da yok iken, iş veya tatil günleri ya da arada bir de olsa kullanan / kullanmak isteyen sürücülerin sahip olması zorunlu olan belgelerdendir. Taşımanın türü ve aracın vasfına göre değişiklik gösterir. Özellikle K2 Yetki Belgesi kapsamına giren araçları kullanabilmek için sürücünün SRC3/4 türü belgeye sahip olması zorunludur. SRC türü belgeleri, bir anlamda sürücü belgesi (ehliyet) gibi düşünebilirsiniz yani nasıl ki ehliyetiniz olmadan karayollarında araç kullanmanız yasalara aykırıdır ve ceza gerektirir; SRC türü belgeler de firmalara ait ve yetki belgesine işlenmiş araçları kullanabilmek için zorunludur ve belgesiz kullanım cezaya sebebiyet verir. Üstelik bu tür cezalar, sürücüye uygulandığı gibi sürücünün kullandığı aracın sahibi olan mükellefe de uygulanır.

 

SRC belgesi satın almak için, ilgili hizmetin kendi sayfasından ya da altta ki linklerden kendinize uygun seçimi yapabilirsiniz:
 
SRC1-doğrudan alım 
"SATIN AL"

SRC2-doğrudan alım
"SATIN AL"

SRC3-doğrudan alım
"SATIN AL"
 
 SRC4-doğrudan alım
"SATIN AL"
SRC1 belgesi eğitimi
"SATIN AL"

SRC2 belgesi eğitimi
"SATIN AL"

SRC3 belgesi eğitimi
"SATIN AL"
 SRC4 belgesi eğitimi
"SATIN AL"
         

 

SRC belgelerin alınma şartı, denetim esnasında sürücünün yanında bulundurması ve işverenin yükümlülüğüne ilişkin kanun ve yönetmelik maddeleri:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
6. KISIM / ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Madde 98- Araç kullanma ve dinlenme sürelerine uyma mecburiyeti ve denetleme esaslarında uyulacak usuller aşağıda gösterilmiştir
B) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenleri ile bu araçları sürenlerden;
b) Taşıt şoförlerinin;
1) Mesleki yeterlilik belgesi alarak araç sürmeleri, zorunludur 

KTFMYEY - İKİNCİ BÖLÜM
Mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu
Madde 5–
Mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olduğu halde yapılan denetimlerde mesleki yeterlilik belgesi olmadığı anlaşılan kişiler hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin (k) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

KTY - 3. KISIM / ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler
Madde 36- Taşıma işlerinde istihdam edilenler;
(1)-b İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları şarttır.

KTY - 4. KISIM / İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar

Madde 43- 
Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri;

(2) Yetki belgesi sahipleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı,  nitelikli şoför ve yardımcı personel ile sefere göndermek, şoförlerinin sürücü ve mesleki yeterlilik belgelerinin yanlarında bulunup bulunmadığını kontrol etmek, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmak,  güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla yükümlüdürler.

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1)
Kanun Numarası: 4925   Kabul Tarihi: 10.7.2003
Yaym. R.Gazete: Tarih: 19.7.2003   Sayı: 25173
DÖRDÜNCÜ KISIM / Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM / Cezalar
İdarî para cezaları
Madde 26 - Bu Kanunun;

k) 5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere YEDİYÜZOTUZBİR Türk Lirası, şoförlere ise İKİYÜZDOKSANBİR Türk Lirası, 
İdarî para cezası verilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında, taşımacıların istihdam yönünden sorumlulukları ve bu kapsam dahilinde çalıştırılacak kişilerin niteliklerini öğrenmek için alttaki linki tıklayınız.

Taşıma işlerinde istihdam