A3 Yetki Belgesi tanımı


AAA

A3 Yetki Belgesinin tanımı, başvuranlarda ve araçlarda aranan şartlar

A3 yetki belgesi, otomobil kiralama işletmeciliği faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

A3 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 10 adet özmal ticari taşıt ile 80 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine; Ayrıca, A3 yetki belgesi sahiplerinin bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olmaları gerekir. A3 yetki belgesi sahiplerinin yapacağı sözleşmelerin asgari şartları, Bakanlıkça belirlenir ve sözleşmeler Türkçe ve İngilizce yapılır.

A3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler.

11.06.2009 tarihi itibariyle son halini alan, Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle yürürlükten kaldırılmıştır.