A1 Yetki Belgesi tanımı ve başvuru


AAA

A1 Yetki Belgesinin tanımı, başvuranlarda ve araçlarda aranan şartlar

A1 yetki belgesi, ticari amaçla otomobil ile yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

A1 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil  edilmiş en az 4 adet özmal  ticari otomobil ile  20 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine; Ayrıca, A1 yetki belgesi sahiplerinin bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan  bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkına, ayrıca merkezi adresi ve varsa şubelerinde asgari iki araçlık park alanına veya kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

A1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda; yolculuğun başlangıç (kalkış noktası) veya bitiş (varış noktası) yerinin yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il olması şarttır.

A1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.

a) A1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler.

b) A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine 8 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir.

c) A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla 20 adet otomobil kaydedilir. 

A1 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.

GENELGE (2009/KUGM-  21 /YOLCU) ile A1 Yetki Belgesi içeriği genişletilmiş ve yeni düzenlemeler yapılmıştır. Hatta tahditli plakalı şehiriçi ticari taksilerin de konumuna yer verilmiş ve ayrıca altta görüleceği üzere A1 Yetki Belgesinin, yolcu taşıma faaliyetini iki farklı koşulda ele almıştır.

A1 yetki belgesi kapsamındaki faaliyetler aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Yapılacak taşımalar
1) Tarifeli yurtiçi yolcu taşımacılığı yapılır.
2) Tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı yapılır.

A1 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

A1 yetki belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC1/2 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

 

A1 belgesi almak istiyorum!..

Telefonla, faksla, ofislerimizi ziyaret ederek veya "Hizmet Talep Formu"nu doldurarak bize doğrudan başvurabilirsiniz. İndirimli bedellerimizden faydalanarak belgelendirme hizmetine sahip olmak isterseniz, altta yer alan "Sepete Ekle" linkini kullanınız ve "interaktif hizmet yönergelerini" izleyeniz!